Aanmelding

U kunt zich aanmelden door uw naam en telefoonnummer in te spreken op de voicemail (06-38360545).  U wordt binnen 24 uur teruggebeld. In dit telefoongesprek bespreken we kort de reden van aanmelding en wie u heeft doorverwezen.

Op basis van uw hulpvraag bespreken we of er bij u een behandeling in de basis- of specialistische GGZ verwacht kan worden. Een behandeling in de basis GGZ wordt gekenmerkt door een korte wachttijd en een kortdurende behandeling (5, 8 of 12 gesprekken).

De hoogte van vergoeding hangt af van uw polis (zie verder onder Tarieven).

Ik bied momenteel alleen behandelingen die vallen onder de generalistische basis GGZ.

Naast bellen, kunt u ook contact opnemen door te mailen naar praktijkdijkhuizen@outlook.com. In verband met de nieuwe privacywetgeving verzoek ik u om per mail geen inhoudelijke gegevens door te geven.

Intake

Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op de reden van aanmelding en wordt relevante achtergrondinformatie in kaart gebracht. Indien gewenst, kan aanvullende informatie verkregen worden door middel van vragenlijsten (psychodiagnostisch onderzoek).

Op basis van de informatie wordt, in samenspraak met u, een behandelplan opgesteld, waarin we afspraken maken over zaken als de behandeldoelen, de duur van de behandeling en de behandelvormen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.