Behandelaanbod

Individuele therapie

Ik bied behandeling aan volwassen vanaf 18 jaar. Verschillende psychische klachten kunnen aanleiding zijn voor het inschakelen van professionele hulp, vooral als hierdoor hinder of belemmering in het dagelijkse functioneren wordt ervaren. Hierbij kunt u onder andere denken aan: angstklachten; depressieve klachten; onverwerkte traumatische ervaringen en PTSS; problemen met impulsbeheersing; verslavingsproblematiek; verlies- en rouwproblematiek; zelfbeeld- en identiteitsproblemen; levensfase problematiek; lichamelijk onverklaarbare klachten;  werk- of studieproblemen; burn-out; problemen in sociale contacten of relaties.

Relatietherapie

Indien er sprake is van relatieproblematiek, is het ook mogelijk om samen met uw partner partnerrelatietherapie te volgen.

Coaching / zelf betalen

Soms kan het gebeuren dat iemand op verschillende terreinen vastloopt, zonder dat er echt sprake is van een psychische stoornis. Vragen rondom zingeving, werkgerelateerde problemen of levensfaseproblematiek kunnen behoorlijk veel impact hebben op het geluksgevoel. Samen gaan we met deze vraagstukken aan de slag om u snel weer op het juiste pad te krijgen.

Daarnaast kan het zijn dat de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt. Bij sommige psychische stoornissen, zoals slaapstoornissen, identiteitsproblemen of aanpassingsstoornissen wordt verwacht dat men het zelf of samen met mensen in de directe omgeving op kan lossen. Helaas is dat niet altijd het geval. Ik kan dan helpen om hier toch overheen te komen.

Tot slot kunt u uit privacyoverwegingen kiezen om de behandeling zelf te betalen, bijvoorbeeld omdat u geen DMS 5 diagnose in uw medische dossier wilt hebben.

Supervisie en leertherapie

Ik ben naast behandelaar ook VGCT-supervisor. Het volgen van supervisie voor de VGCT opleiding of in het kader van de GZ opleiding of het volgen van leertherapie is bij mij dus ook mogelijk.

Behandelmethoden en expertise

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een bewezen effectieve behandeling voor psychische klachten.

Bij CGT worden twee vormen van psychotherapie gecombineerd, namelijk cognitieve therapie en gedragstherapie. Het kernidee vanuit de cognitieve therapie is dat bepaalde (irrationele) gedachten negatieve gevoelens en disfunctioneel gedrag kunnen veroorzaken. Door deze gedachten te onderzoeken en aan te passen, kan de impact van een betreffende situatie of gebeurtenis worden veranderd.

Gedragstherapie is gericht op het veranderen van gedragspatronen door te oefenen met nieuwe vormen van gedrag.

Voor meer informatie, zie: www.vgct.nl

Eye Movement Desensitization and reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Voor meer informatie, zie: www.emdr.nl

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen die blijven vastlopen in dezelfde patronen of die last blijven houden van vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en op het dagelijkse leven wordt onderzocht.  Het doel is om de eigen onderliggende behoeften beter te leren kennen en te leren hier op een gezonde manier voor op te komen.

Voor meer informatie, zie: www.schematherapie.nl

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Emotionally Focused Therapy (EFT) is gebaseerd op de hechtingstheorie, waarbij uitgegaan wordt van het principe dat ieder mens beter functioneert in verbinding met een naast die emotioneel nabij en betrokken is. Deze vorm van relatietherapie gaat verder dan leren goed te communiceren. Het maakt onderliggende patronen en emoties duidelijk. Daarbij wordt de hechtingsbehoeften van beide partners in kaart gebracht. Onbegrip is vaak de kern van relatieproblemen, met verwijten over en weer. Zodra partners beter in staat zijn de emotionele behoeften van elkaar te herkennen en erop te reageren, voelen zij zich beiden doorgaans sterker verbonden met elkaar.

Voor meer informatie, zie: www.eft.nl

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.