Kwaliteit

Registraties en nascholing

Ik voldoe aan de eisen die aan een GZ Psycholoog, werkzaam in de Generalistische Basis GGZ, worden gesteld.

Ik ben ingeschreven in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog (nr. 79913495725).

Ik ben aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (registratienummer 4965).

Verder ben ik lid van de VEN (Vereniging van EMDR; registratienummer: 33282), de VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (registratienummer 008730) en de Vereniging voor Schematherapie (registratienummer 196633).

Lidmaatschap van deze verenigingen is alleen mogelijk bij aangetoonde bekwaamheid en bevoegdheid.

In 2021 ben ik gevisiteerd op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.

Mijn registraties en lidmaatschappen waarborgen mijn kwaliteit als therapeut. Dit betekent dat ik gebonden ben aan de normen van het Nederlands Instituut van Psychologen alsmede de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Mijn vakkennis en vaardigheden onderhoud ik door het lezen van vakliteratuur, intervisie met andere GZ-psychologen, systeemtherapeuten en psychotherapeuten, alsmede door het volgen van nascholing.

Mijn kwaliteitsstatuut is hier te downloaden.

 

Privacy

Psychologen zijn, net als artsen, gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit houdt in dat gegevens en informatie die tijdens een behandeling aan de orde komen niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden mogen worden verstrekt. Uw huisarts ontvangt bij aanvang en na afloop van de behandeling schriftelijk bericht, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. In de berichtgeving naar de huisarts vermeld ik uw aanmeldingsklachten, de duur en het resultaat van de behandeling.

Wettelijk gezien zijn BIG-geregistreerde hulpverleners verplicht geanonimiseerde – dus niet naar u herleidbare- gegevens aan te leveren aan het DIS (DBC Informatie Systeem). Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit voor aanvang van de behandeling kenbaar maken en hiertoe een Privacyverklaring ondertekenen.

Mijn privacyreglement is hier te downloaden.

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.