Klachtenregeling

Ik ben Gezondheidszorgpsycholoog BIG en lid van de LVVP.

Indien u ontevreden bent over de praktijk is het belangrijk dit zo snel mogelijk aan de orde te stellen, anders bestaat de kans dat irritaties zich opstapelen. U kunt dit via de mail of telefoon doen en ik zal hierna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om te bespreken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen oplossen.

Wanneer bespreking met mij als praktijkhouder geen oplossing biedt, kunt u uw klachten over de behandeling of de hantering van de beroepscode voorleggen aan de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (zie www.lvvp.info).

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.