Tarieven

Kosten en betaling

U heeft een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig om voor vergoeding van de kosten van uw behandeling in aanmerking te komen. De huisarts mag alleen naar een GZ-psycholoog verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis volgens DSM-V. Niet alle stoornissen en problemen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Op basis van de aard en ernst van uw klachten wordt u ingeschaald in één van onderstaande behandeltrajecten in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Sinds 2014 worden vergoedingen voor GGZ aan volwassenen niet meer gegeven per consult, maar per behandeltraject. Op basis van de aard en de ernst van uw klachten wordt u ingeschaald in één van onderstaande behandeltrajecten die u vervolgens gedeeltelijk vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar. Deze vergoeding wordt verrekend met uw eigen risico (deze bedraagt voor het jaar 2021: € 385, of hoger -indien u dit zelf heeft bepaald met uw zorgverzekeraar).

Onderstaande NZA tarieven gelden per 01-01-2021:

 • Kort (294 minuten) 522,13
 • Middel (495 minuten)  885,01
 • Intensief  (750 minuten) 1434,96
 • Chronisch  (750 minuten) 1380,49
 • Onvolledig behandeltraject (120 minuten)  228,04

De praktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Contractvrij werken betekent dat de zorgverzekeraar geen invloed kan uitoefenen op de behandeling en op geen enkele wijze inzage heeft in uw dossier. Voor meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl

U kunt het beste voor aanvang van de gesprekken contact opnemen met uw zorgverzekeraar om zeker te weten hoeveel u vergoed krijgt. Aan het einde van het behandeltraject ontvangt u een factuur, die u zelf moet voldoen en vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Bij niet verschijnen op de afspraak zonder berichtgeving of bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak wordt € 40,00 bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekering vergoed.

Indien na de intakefase in onderling overleg wordt besloten dat u beter op uw plek bent bij een andere of gespecialiseerde collega, wordt u gericht doorverwezen en ontvangt u een factuur voor een zgn. Onvolledig Behandeltraject. Deze factuur kunt u eveneens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Het is mogelijk gesprekken te voeren buiten deze behandeltrajecten, bijvoorbeeld als er geen sprake is van een DSM5-diagnose, of indien u geen diagnose in uw medisch dossier wenst. Deze consulten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten worden de kosten over het algemeen wel vergoed; informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor consulten buiten een behandeltraject:

 • Standaardtarief individueel consult (45 minuten): € 105,00
 • Intakegesprek (60 minuten): € 131,25
 • Ouder-, partnerrelatie-, gezinsgesprek (75 minuten): € 157,50
 • Telefonisch consult (15 minuten): € 26,25
 • Schriftelijke rapportage aan bedrijfs- of verzekeringsarts (conform nza-tarief (2021). De factuur wordt verrekend met de desbetreffende arts.): € 89,65
 • Schriftelijke rapportage voor eigen gebruik: € 157,50

Inzake betalingen van cliëntcontacten wordt verwezen naar de Algemene Betalingsvoorwaarden van het NIP, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.